Hambaravi Maardus

Varane ja täpne diagnostika on väga tähtis õige raviplaani koostamisel.

Kliinikus on selleks olemas kõige vajalikum seadmestik:

  • Panoraamne röntgen,
  • Digitaalne röntgen igas kabinetis.

ALL-on-4

ALL-on-4 ehk “Täielik hambarida 4-l implandil” metoodika – proteesimisliik hammaste täielikul puudumisel fikseeritud proteesi paigaldamisega samal päeval.

Maardu hambaravi

Hambaravi teenused

Meie kliinikus toimub töövahendite 3-etapiline steriliseerimine, kaitsmaks meie patsientide ja personali.

Maardu Hambaravi kliinikus on paindlik maksesüsteem koostöös Eesti Haigekassaga.

Mitmeetapilise töö korral koostatakse igale patsiendile individuaalne finantsplaan.

Meil on oma ortodont

Alates 01. novembrist 2016.a. võtab hambakliinikus lapsi ja täiskasvanuid vastu ortodont. Täpsem informatsioon ja registreerimine registratuuri telefonidel 6381606, 56685864.

Meie inimesed

Hambaarstid

Efektiivseks raviks vajatakse erineva spetsialiseerumisega arstide meeskonnatööd.

Dr. Aleksandra Kantarovskaya

Ortodontiline ravi (lapsehoolduspuhkusel)

Dr. Andrii Mahas

Teraapia, Juureravi, Proteesimine

Dr. Oksana Bryl
Dr. Aleksandra Erro
Leia tee meieni